Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje dle nařízení EU GDPR

Prodávající, AP Solutions s. r. o., IČO: 04245164, DIČ CZ04245164 prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků (kupujících) jsou důvěrné a budou zásadně použity pouze pro interní potřebu e-shopu www.ap-shop.cz včetně databází, které eshop využívá a ke kterým má přístup AP Solutions s. r. o. jakožto provozovatel eshopu. Tyto údaje nebudou poskytovány třetí osobě, ani zveřejňovány mimo případů, kdy to vyžaduje zákon (daňové doklady, výpisy z účtů apod.) například v součinnosti s finančním úřadem.

Výjimku tvoří externí dopravci a dodavatelé, kteří expedují zásilky napřímo a kterým jsou osobní údaje zákazníků (kupujících) předávány v nezbytně nutném rozsahu, aby bylo možné zboží doručit. Tyto společnosti mají nastaveny normy ochrany osobních údajů včetně GDPR, tak jak upravuje nařízení či zákon v plném rozsahu.

Osobní údaje a informace od kupujících, jsou prodávajícím (AP Solutions s. r. o.) shromaždovány na základě obchodních, zákonných, logistických, či marketingových důvodů. Jsou nezbytné při vyřizování objednávek, expedic zboží ale také následných reklamací a servisní podpory.

Při nakládání s osobními daty se prodávající (AP Solutions s. r. o.) zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. včetně pozměňujících dodatků a předpisů a zároveň nařízením GDPR, které vstupuje v platnost 25. 5. 2018 a nařizuje ho Evropská Unie.

Kupující, který využívá služby eshopu, dává souhlas ke shromažďováním těchto údajů pro využití výše uvedených potřeb eshopu. Kupující má právo informovat se o svých osobních údajích, má právo na jejich úpravu, opravu nebo vymazaní osobních údajů z databáze eshopu.

Bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto se snažíme mít co možná nejlepší technické zajištění těchto dat.